Romana English

Refuncționalizarea Palatului „Micul Trianon”

Obiectul concursului este restaurarea, punerea în valoare şi refuncţionalizarea Palatului „Micul Trianon”.
Palatul este amplasat în extravilanul comunei Florești din județul Prahova, pe un teren care coboară de la nord-est spre sud-vest, către lunca râului Prahova.

Din punct de vedere arhitectural si structural , Palatul „Micul Trianon”, construcție realizată in forma compacta se afla in prezent într-o stare avansată de degradare. Cercetarea vizuală arată prabușiri totale ale planșeelor cât și ale pereților structurali interiori.
Soluția propusă implică construirea unei structuri metalice interioare care să consolideze pereții exteriori și care să închidă spațiul la partea superioară cu suprafete inclinate asemena unei piramide intoarse .

În spațiul interior se păstrează spre conservare doua zone (loggia si zona de intrare).
Volumul arhitectural este impartit in doua etaje , demisol si parter.
În demisol se afla zona de primire, garderobă, sală multifuncțională, foaier, cafenea, birouri administrative si depozite.
La parter se afla spații expoziționale , cafenea ,grupuri sanitare si depozite.

Legătura dintre niveluri se realizează prin intermediul rampelor.
Accesul principal si secundar in clădire se păstrează iar situl capătă un nou aspect prin proiectarea unui plan de amenajare peisageră modern.
Intersecția între vechi si nou, clasic si modern face ca soluția propusă sa imbine arhitectura, structura cât si materialele ambelor epoci.