Romana English

Obiectivele noastre

Company Profile EN V02.cdrÎn construcţii, realizarea unui proiect complex într-adevăr reuşit presupune urmărirea, atât în ansamblu cât şi în echilibru unele cu altele a următoarelor obiective:

– Accesibilitate – determinarea înălţimii şi dimensiunilor elementelor constructive astfel încât să răspundă nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități.

– Estetică – aspectul fizic, imaginea elementelor constructive şi spaţiilor precum şi procesul integrat de proiectare

– Rentabilitate – selectarea materialelor de construcții pe baza costurilor pe ciclu de viață (luând în calcul opțiunile din momentul dezvoltării conceptului, proiectarea in sine, valuare adaugata) precum și estimarea costurilor de bază şi de control bugetar.

– Funcţionalitate/Operaţionalitate – programarea funcţională, necesităţi şi cerinţe spaţiale, performanţa sistemului precum şi fiabilitatea şi eficacitatea în întreţinere a elementelor constructive.

– Conservare istorică – acțiuni specifice care afectează un sit sau o clădire istorică prin elemente şi strategii constructive care pot fi clasificate în următoarele patru abordări: conservare, reabilitare, restaurare, reconstrucție.

– Productivitate – confortul ocupanților fizic și psihologic, incluzând elemente de construcție cum ar fi sistemele de aerisire, iluminat, spațiile de lucru, sistemele şi tehnologia.

– Securitate – protecţia fizică a ocupanților şi bunurilor împotriva dezastrelor naturale sau provocate de om.

– Durabilitate – performanţa de mediu a elementelor şi strategiilor de construcţie.