Romana English

Clientii nostri

Company Profile EN V02.cdrScopul nostru este unul inovator, de a pune în aplicare cele mai bune practici din industrie şi a avea drept scop maximizarea valorii şi obţinerea unui succes durabil pentru clienţii noştri.
Atunci când este cazul ne aliniem practicii comune ale clienților, guvernului și ale organizațiilor societății civile pentru a obţine cele mai bune rezultate. Sistemul nostru de management al afacerii este certificat ISO 9001, standardul internaţional pentru managementul calității.
Businessul nostru este în continuă evoluție în vederea satisfacerii necesităţilor clienților cu un accent deosebit pe următoarele domenii:

Comunicare si colaborare

Ne-am propus să înţelegem direcţiile de afaceri ale clienților noştri, cultura şi riscurile cu care se confruntă, în scopul de a veni în întâmpinarea necesităţilor acestora şi a crea în cel mai eficient mod o valoare adăugată maximă pentru afacerea lor. Pentru a realiza acest lucru vom căuta să dezvoltam pe termen lung relații de colaborare și să lucram în parteneriat cu clienții, contractanții cit si cu alți membri ai lanţului de aprovizionare. Cunoştinţele dublate de experienţă, analiza critică şi recomandările privind rentabilizarea pe toată durata ciclului de proiectare – conduc la reducea costului proiectului, la o predare sigură şi în termen mai scurt, la o exploatare eficientă şi sigură, întreţinere facilă şi fiabilitate crescută.
Transformările din domeniul IT în sprijinul noului nostru program de dezvoltare a afacerii facilitează angajaţilor noştri colaborarea şi schimbul de informaţii atât intern cât şi extern, cu clienţii şi partenerii de afaceri.

Modelul companiei pentru incurajarea excelenței

Modelul şi cultura firmei sunt fundamentale când ne raportăm la clienții şi partenerii noştri. Libertatea noastră de a stabili strategii pe termen lung, accentul pus pe inovație, randamentul excelent, obţinerea celor mai bune rezultate pentru clienţii noştri atrag să ni se alăture cei mai buni oameni.
Fiecare angajat împarte succesul companiei, ceea ce crează o motivaţie suplimentară de a excela în serviciu, performanţă şi valoare.