Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe “CCTPN”

Obiectiv:
Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe "CCTPN"

Adresa:
Şos. Berceni nr. 10 sector 4 Bucureşti

Client:
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Regim de înălţime:
S+P+1E (Hmax = 10,30 m)

Suprafeţe:
Adc = 2.489 mp
Ac = 1.414 mp

Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe "CCTPN"constă în două volume paralelipipedice interconectate printr-o mică galerie:

- volumul principal are trei nivele (S+P+1E)

- volumul secundar adăposteşte sala de conferinţe a departamentului de investigaţii clinice cognitive şi este constituit dintr+un paralelipiped mai puţin înalt decât volumul principal (P), pe care volumul principal este perpendicular (în plan cele două volume formează un "L") şi este conectat cu acesta printr-un corp de legătură vitrat care asigură şi accesul secundar în clădire.